החברה לפסיכיאטריה ביולוגית

ועד האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית

פרופ' גיל זלצמן - יו"ר, המרכז לבריאות הנפש גהה

ד"ר אתי גראואר - סיו"ר, המכון למחקר ביולוגי

ד"ר אמיר קריבוי - גזבר, המרכז לבריאות הנפש גהה

פרופ' אבי אביטל - הטכניון, מרכז רפואי העמק

ד"ר רננה איתן - מרכז אוניברסיטאי הדסה

ד"ר יובל בלוך – בי"ח שלוותה

ד"ר רביד דורון – האוניברסיטה הפתוחה, המכללה האקדמית ת"א-יפו

ד"ר מיכל טלר – אוניברסיטת ת"א

ד"ר שאול לב-רן – בי"ח שיב"א

ד"ר גל שובל - המרכז לבריאות הנפש גהה

ד"ר אלון שמיר - המרכז לבריאות הנפש מזרע, הטכניון

לאתר האיגוד