החברה לפסיכאטריה משפטית

החברה לפסיכיאטריה משפטית בישראל הוקמה בשנת 1987. מספר חברים בארגון: 131

בעלי תפקידים:

ד''ר ברק פרץ - יו"ר, טלפון בעבודה: 04-6278976
ד''ר מרגולין יעקב - מזכיר, טלפון בעבודה: 03-5151177
ד"ר קליאן משה - גזבר, טלפון בעבודה: 02-5313501

פעילות, מטרות ונקודות ציון:

קידום ושיפור רמת הפסיכיאטריה המשפטית בישראל בתחומי איכות השירות, ההוראה והמחקר; ייזום וארגון של הרצאות, כנסים מדעיים, השתלמויות ופעולות מקצועיות אחרות; קידום הפעילות למען הכרה בתחום הפסיכיאטריה המשפטית כהתמחות ייחודית בתחום הפסיכיאטריה, ולמען הקמת מסגרות מקצועיות כפסיכיאטריה משפטית; טיפוח יחסי חברות בין הפסיכיאטרים המשפטיים בישראל ושמירה על רמה אתית נאותה; יצירה וטיפוח קשרים עם חברות מדעיות ואיגודים מדעיים אחרים בארץ, עם מוסדות הרפואה השונים, בתי ספר לרפואה וארגונים פסיכיאטריים בינלאומיים; ייצוג הפסיכיאטריה המשפטית בישראל בכל פורום שיידרש; שמירת מעמדו של מקצוע הפסיכיאטריה המשפטית כלפי פנים וכלפי חוץ; מעורבות בהליכי חקיקה בתחום הפסיכיאטריה המשפטית; החברה מקיימת באופן קבוע חמישה כינוסים בשנה.

חברות בחברה לפסיכיאטריה משפטית בישראל

כנסים שקיימה החברה:
1-3 במרס 2007 | סוף-שבוע, מלון "כנען ספא", צפת
במהלך הכינוס התקיימו: אסיפה כללית של חברי החברה וכן יום עיון בנושא "היבטים אתיים בפסיכיאטריה משפטית"