• יו״ר: ד"ר יובל מלמד
  • יו"ר יוצא: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר נבחר: ד״ר מרינה קופצ׳יק
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר

האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר

בעלי תפקידים:

יושב ראש- דר׳ יעקוב פולאקביץ
יושב ראש נבחר- דר' יובל בלוך
מזכירה- דר' יעל סגל
גזבר האיגוד- דר' אנטולי קוסוב

מספר חברים בארגון: 215

הארגון וחבריו:

האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר נוסד בשנות ה-50. פעילותו קדמה להכרה הרשמית בפסיכיאטריה של הילד המתבגר במקצוע התמחות במסלול מלא לפני כ-30 שנה. חברים באיגוד פסיכיאטרים מומחים לילדים ונוער, ומתמחים בתחום. לחלק מהחברים תחום התמחות רפואי נוסף פסיכיאטריה כללית, רפואת ילדים ועוד.

פעילות, מטרות ונקודות ציון:

קידום נושאים הנוגעים בבריאות הנפש בילדים ובנוער בציבור הרחב; חיזוק קשרים עם ארגונים בינלאומיים העוסקים בתחום; הארגון רואה חשיבות רבה בהשקעה רציפה בהעלאת רמת ההתמחות, ועידוד פעילות מקצועית ואקדמית בקרב החברים.

בתחום החקיקה – תיקון חוק זכויות החולה וביטול החוק לטיפול בחולה נפש – נעשתה עבודה רבה בתיאום עם האיגוד לפסיכיאטריה למבוגר ועם הר"י. לא קודם השינוי התחיקתי.
מודעות הציבור והתקשורת לנושאים של פסיכיאטריה לילד ולמתבגר עלו. אנו מודעים לכך שיש צורך בהשקעה מתמשכת בתחום.
נעצרו ניסיונות חקיקה רגרסיבית בתחום הטיפול התרופתי בריטלין. נוסחו (והופצו בחוברת של הר"י) קווים מנחים לאבחון וטיפול בהפרעת ריכוז וקשב, ופורסם דף עמדה בנושא.
נוסחו הנחיות לחברים לגבי השימוש ב-SSRI's לאור הפרסומים במרוצת השנה האחרונה.
נוסח קוריקולום מעודכן ומפורט והוא ממתין לאישור ועד האיגוד.
מונתה ועדת אתיקה (ע"י ד"ר מוזס היו"ר היוצא) בראשות ד"ר גאוני, ונוסח קוד אתי לאיגוד.
שונתה והורחבה מתכונת בחינת ההתמחות שלב ב'.
לאור החסר המתמשך באנשי מקצוע בתחום, פעל האיגוד עם משרד הבריאות להכשרת מומחים.
האיגוד קיים מספר כנסים מקצועיים רבי משתתפים. התחלנו במסורת חדשה של יום עיון שנתי בו מוצגות עבודות מחקר מכל המרכזים בארץ. יום זה עורר עניין רב ועודד שיתופי פעולה פוריים.
השתתפנו בכתיבת ערכים לאנציקלופדיה הרפואית, וחילקנו את הנושאים בין חברים רבים.

קשרים בינלאומיים:

חוזק הקשר עם האיגוד הבינלאומי לפסיכיאטריה לילד ולמתבגר ומקצועות נלווים, עם האיגוד האירופי לפסיכיאטריה לילד, עם האיגוד לפסיכיאטריה של הגיל הרך, עם האיגוד הצרפתי לפסיכיאטריה לילד ולמתבגר ועם COPELFI.