• יו״ר: ד"ר יובל מלמד
  • יו"ר יוצא: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר נבחר: ד״ר מרינה קופצ׳יק
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
האגודה הישראלית-פולנית לבריאות הנפש

בעלי תפקידים האגודה הישראלית-פולנית לבריאות הנפש:

יו"ר: פרופ' צבי זמישלני
יו"ר יוצא: פרופ' חיים קנובלר
גזבר: פרופ' פטר סילפן
מזכירה: גב' לילי הבר
חברי ועד: דר' רוני הגש, דר' אלכסנדר טייטלבאום, פרופ' אבי ולבסקי
ועדת ביקורת: דר' יעקב פולאקביץ' (יו"ר), עו"ד עופר מרגלית
נשיא כבוד: פרופ' דב אלכסנדרוביץ' ז"ל
נשיאים מייסדים: פרופ' דב אלכסנדרוביץ' ז"ל, פרופ' חיים דסברג, פרופ' פטר סילפן, דר' מנחם שטרן

דרכי התקשרות:

פרופ' צבי זמישלני          [email protected]
לילי הבר                       [email protected]
פרופ' חיים קנובלר          [email protected]

אודות האגודה הישראלית–פולנית לבריאות הנפש:

The Israeli-Polish Mental Health Association) I.P.M.H.A)

האגודה הישראלית-פולנית לבריאות הנפש הוקמה בישראל ובפולין במקביל במאי 2000. אגודה זו הוקמה בראש ובראשונה מתוך מחויבות לניצולי השואה, ומתוך הרצון לחקור את השורשים והמקורות של שנאה אתנית, אנטישמיות וגזענות והנזק שהן מביאות לעולם ולבני אדם. על בסיס זה האגודה לקחה על עצמה לחקור ולתרום לתהליכי התקרבות והתפייסות בין עמים אשר ביניהם מפרידים משקעי עבר של הרס ושנאה. האגודה התחייבה בהקמתה לתרום לקידום חברה נאורה וסובלנית.
האגודה קבעה לה כמטרה פיתוחם וחיזוקם של קשרים הדדיים ושיתוף פעולה בין אנשי מקצוע בפולין וישראל על מנת לקדם את המחקר והטיפול בתחום בריאות הנפש.

יעדי האגודה הישראלית–פולנית לבריאות הנפש:

  1. קידום שיתוף פעולה וחילופי מידע מקצועי בין מוסדות בריאות הנפש בשתי הארצות.
  2. קידום ותמיכה בכתיבת חומר מקצועי, קיום מחקרים והפצת ממצאיהם לאנשי המקצוע בשתי הארצות.
  3. קיום כנס מקצועי מידי שנה, בשתי הארצות לסירוגין, העוסק בנושאים שהאגודה מבקשת לקדם.

מייסדי האגודה פעלו מאז ההקמה לקידום המפגש בין אנשי המקצוע בשתי הארצות בדרך של קיום כנסים אשר עסקו בתכנים הבאים:

א.הכנס הראשון התקיים בפולין ונושאו היה "מיתוסים וטאבו" ביחסי ישראל פולין.
ב. הכנס השני התקיים בתל-אביב ועסק בנושא "עבר בתוך ההווה" "The Past in the Present".
ג. הכנס השלישי נערך בקרקוב בפולין ונושאו היה – "Accepted and Non Accepted Identity".
ד. כנס רביעי התקיים באפריל 2003 בחיפה, במסגרת הכנס התלת-שנתי של החברה הפסיכיאטרית הישראלית, ונושאו היה "אשמה ואחריות" – “Guilt and Responsibility”. במסגרת הכנס ביקרו הפסיכיאטרים מפולין במוזיאון השואה בלוחמי הגטאות, ובבסיס צה"ל בצפון על מנת להתרשם מתקומת העם היהודי בארצו.
ה. בקיץ 2004 כנס בקרקוב בפולין. נושא הכנס הוא “Changing Identities". הכנסים נותנים הזדמנות להביא את אנשי המקצוע המקבילים לנו בפולין להבין את גודל הנזק, בעיקר הנפשי, אשר נגרם לניצולי השואה ולדון באחריות לאומית ובנטל העבר.
ו. הכנס השישי התקיים בדצמבר 2004 בישראל ונושאו היה "חיים יהודיים בפולין – עבר, הווה ועתיד".
(JEWISH LIFE IN POLAND – PAST,PRESENT,FUTURE).
ז. כנס לאומי בנובמבר 2005 אשר נושאו היה "זכר השואה – עתיד הזכרון" "REMEMBERING THE HOLOCAUST- THE FUTURE OF A MEMORY".
ח. הכנס השביעי אשר התקיים במאי 2006 בישראל ואשר נושאו היה "המשכיות ואי המשכיות בעולם משתנה" (CONTINUITY AND DISCONTINUITY IN A CHANGING WORLD).

בכל כנס השתתפו כ-100 אנשי בריאות הנפש מישראל ופולין וגם מספר קטן של אנשי בריאות הנפש מגרמניה.

הדיאלוג המתפתח בין אנשי המקצוע בשני העמים יש בו בכדי לקדם את ההבנה של מלאכת הריפוי של מטופלינו ניצולי השואה. אנשי בריאות הנפש מפולין הופכים לשגרירים של הבנה ומקדמים את הסרתם של חסמים ביחסי שתי המדינות.

About The Israeli-Polish Mental Health Association: I.P.M.H.A

Preamble
Having in mind the shared commitment of Polish and Israeli psychiatrists to the victims of the Holocaust , and
Having in mind a common wish to investigate the roots of and the harm caused by racial and ethnic hatred and anti-semitisim and other forms of racial prejudice, and
Having in mind the obligation of mental health professionals to contribute to an enlightened and tolerant society,
We hereby establish the Israeli-Polish Mental Health Association to further the above goals and to contribute to the improvement of mental health care in our two countries.

The Goals of the Association

1. The goal of the Association is to develop and strengthen mutual contacts between mental health care professionals in Poland and Israel on behalf of mental health care, research and co-operation in development of care for mentally disturbed in both countries. The Association purpose is then humanitarian and contributes to international mutual understanding.

2. To achieve the above purposes the Association:
1) Promotes bilateral exchange and co-operation between mental health care institutions in both countries
2) Promotes educational exchange of mental heath workers from co-operating centres
3) Supports initiatives aiming to improve treatment and rehabilitation care in co-operating centres
4) Promotes personal exchange, meeting and other joint activities of patients, their families and mental health workers
5) Editorial activities aimed to achieve statutory goals
6) Organises, at least once a year, alternatively in both countries a conference connected with ongoing co-operation

מפעילויות האגודה בשנים האחרונות:

סיכום ישיבת מליאת האיגוד מ 13.4.07(pdf)

VIII Israeli-Polish Mental Health Association Symposiumי(pdf)

The 12th ISRAELI-POLISH MENTAL HEALTH ASSOCIATION MEETING: DIALOGUES ON ANTI-SEMITISM & CURRENT PROBLEMS OF PSYCHIATRY (2013)

The 13th ISRAELI-POLISH MENTAL HEALTH ASSOCIATION MEETING: IN TIMES OF CRISIS (2015)

"70 Years after the Nurmberg Trials" - Krakow, 2016

Shoah - between the past and the present | Warsaw, 2016

75 Years after the destruction of the Krakow ghetto: Genocide & refugees: from the Holocaust to 2018 - Krakow 2018

The 15th ISRAELI-POLISH MENTAL HEALTH ASSOCIATION MEETING - 2018

The 5th HILLEL KLEIN SYMPOSIUM: Remembering Hillel Klein: 1923-1985 (2010)

The Next Generations and The Future of the Memory

THE SEMINAR: THE FUTURE OF THE MEMORY OF THE HOLOCAUST - 2011

The 11th ISRAELI-POLISH MENTAL HEALTH ASSOCIATION MEETING: THE FUTURE OF THE MEMORY AND THE FUTURE OF THE DIALOGUE - 2012

The 7th HILLEL KLEIN SYMPOSIUM: THE FUTURE OF THE MEMORY AND OF THE DIALOGUE

סיכום המסע לפולין יולי 2013