• יו״ר: ד"ר יובל מלמד
  • יו"ר יוצא: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר נבחר: ד״ר מרינה קופצ׳יק
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
החברה לפסיכיאטריה של הזיקנה

בעלי תפקידים החברה לפסיכיאטריה של הזיקנה

פרופ' איזנברג דב - יו"ר, טלפון בעבודה: 03-9258288
ד''ר פיין רות - מזכיר
ד''ר ברבר ירחמיאל - גזבר, טלפון בעבודה: 03-5425287

הארגון וחבריו

החברה הישראלית לפסיכיאטריה של הזיקנה הוקמה ב-1995 על-ידי קבוצה של פסיכיאטרים. כל חברי החברה הם רופאים. פסיכיאטרים הם חברים מן המניין, ואילו רופאים מתחומים אחרים הנם חברים שלא מן המניין. ישראל ניצבת במקום מכובד בעולם: חבריה מהמובילים בתחום בקנה מידה בינלאומי, הן בשורה של פרסומים והן במוסדות החברה הבינלאומיים (IPA). מספר חברים בארגון: 148

פעילות, מטרות ונקודות ציון

העלאת תחום זה למודעות הרופאים, הקהל הרחב ובעיקר - למודעות הגורמים המעצבים את מדיניות הרפואה ובריאות הנפש במדינה. לקדם נושא חשוב זה, ולהביאו לרמה אקדמית גבוהה. קביעת ניירות עמדה בנושאים שונים. קיום קשרים עם גופים בחו"ל.

החברה פעילה במסגרות בינלאומיות, על מנת להכיר את הפסיכיאטריה של הזיקנה בארצות אחרות ולהרחיב וליישם את המידע בישראל.

החברה מארגנת ימי עיון במטרה להעמיק את הידע ולהביא חידושים בתחום הפסיכיאטריה של הזיקנה בקרב הקהילה הרפואית.

פיתוח אתר באינטרנט.

ארגון דף מידע, אשר יפורסם מדי חודשיים ויכלול את חדשות החברה ומספר מאמרים מובילים בתחום מהספרות העולמית או הישראלית.

החברה פעלה להכרה בפסיכיאטריה של הזיקנה כהתמחות-על, אך היות שהמועצה המדעית אינה מאשרת התמחויות או תת-התמחויות חדשות, הגיש ועד החברה תוכנית להשתלמות עמיתים למועצה המדעית, וזו הכירה לאחרונה במסלול Fellowship בן שנה ושלושה חודשים (חצי שנה במרפאה, חצי שנה במחלקה ושלושה חודשים גריאטריה). החברה פנתה לאש"ל וגם למשרד הבריאות למימון המסלול המדובר.

חברות בחברה הישראלית פסיכיאטריה של הזקנה (pdf)

קשרים בינלאומיים:

European Psychiatric Association (EPA)