קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: רופאים
איזור: כל הארץ

בימים אלו מפורסם מכרז פומבי לאיוש 6 משרות רופאים/ות באגף שיקום נכים במשרד הביטחון

פרטי המשרות מופיעים באתר נציבות שירות המדינה-
לחץ כאן לכניסה לאתר

הפרסום מופיע באתר נציבות שירות המדינה, תחת הלשונית: גיוס לשרות המדינה- משרות הפטורות ממכרז- משרות נוספות- הגשה לא מקוונת.
מכרז מס' 1365/18 רופא מחוזי (6 משרות לאיוש).
ניתן להגיש מועמדות למשרות ע"פ המפורט בטופס המכרז ועד ליום 12.9.18.

משרד הביטחון מפרסם מעת לעת מכרזים למשרות רופאים באגף השיקום.
רופאים המעוניינים, מוזמנים להתעדכן באתר נציבות שירות וכמו כן לפנות לאגף שיקום נכים, היחידה למשאבי אנוש בטלפון 073-3876514.