• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: פרופ' חיים קנובלר
  • עורך נכנס: ד"ר גלעד אגר

החדשות

14.08.2018, 08:00
13.08.2018, 16:23
13.08.2018, 15:29
13.08.2018, 15:11
13.08.2018, 13:33
13.08.2018, 11:25
13.08.2018, 11:10