• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר

החדשות

01.04.2020, 11:20
01.04.2020, 10:02
01.04.2020, 09:17
01.04.2020, 08:59
31.03.2020, 17:50
31.03.2020, 12:55
31.03.2020, 12:51