• יו״ר: ד"ר יובל מלמד
  • יו"ר יוצא: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר נבחר: ד״ר מרינה קופצ׳יק
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר
מתמחים: איגוד הפסיכיאטריה בישראל

אגרת לחברי האיגוד בדבר כנס המתמחים לשנת 2013


תכנית לימודים לרופאים מתמחים בפסיכיאטריה - הכנה לשלב א'


אגרת הנהלת האיגוד למתמחים


תיאור מקרה: החייל שלא הפסיק לבכות


לימודים לרופאים מתמחים בפסיכיאטריה – הכנה לשלב א' | פברואר 2012


פירוט מסלול ההתמחות בפסיכיאטריה באתר הר"י


שאלות בנושא הפרעות חרדה מאתר BMJי(doc)


אקוויוולנטיות של מינון של תכשירים אנטי-פסיכוטיים (pdf)


How not to learn cognitive-behavioral therapy (CBT): Am J Psychother (2007) Volume: 61, Issue: 4, Publisher: Association for the Advancement of Psychotherapy, Pages: 395-403


ביבליוגרפיה לשלב א′ (pdf)


שינוי מתכונת הבחינה (pdf)


"העיסוק בפסיכותרפיה הוא גם זהות". ראיון עם יו"ר האיגוד הישראלי לפסיכותרפיה הגב' ציפי רולניק, בהשתתפות מזכיר האיגוד דר' דניאל בקר (pdf)


מצגת של פרופ′ טיאנו Infant Mental Healthי(ppt)


מחקר: חרדה חברתית וסיכון לדיכאון


קבוצת WEB GROUP חדשה בראשותו של ד"ר אבי פלד בנושא נוירו-אנליזה (pdf)


A Guide to the Psychiatric Interview for the Part Two Oral Israeli Board Examsי(pdf)


מצגות כנס מתמחים בפסיכיאטריה:
איכות תכנית ההתמחות בפסיכיאטריה, ד"ר צבי פישל (ppt)
ההתמחות בפסיכיאטריה, ד"ר שמואל קרון (ppt)
רמיסיה בסכיוזפרניה, פרופ′ יורם ברק (ppt)
"שינויים במתכונת בחינת שלב ב′ בפסיכיאטריה", מצגת של פרופ′ פניג, יו"ר וועדת הבחינות 2011 (ppt)


מצגות לימודיות:
ביוכימיה ופסיכיאיטריה ביולוגית (ppt)
הפרעות חרדה: איבחון וטיפול (ppt)
טיפולים ביולוגיים בפסיכיאטריה (ppt)


קישור לאתר לימודי ההמשך בפסיכיאטריה של אוניברסיטת ת"א


קוריקולום למתמחים בפסיכיאטריה