• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר

גמילה מעישון

  • עמוד 1 מתוך 2
  • 1
  • 2
  • >
24.10.2019, 13:37
26.05.2016, 09:22
02.09.2015, 11:52
06.02.2014, 12:57
  • עמוד 1 מתוך 2
  • 1
  • 2
  • >