• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר

הפרעת קשב וריכוז

19.09.2017, 09:50
21.08.2017, 09:08
07.06.2017, 10:43
11.05.2017, 14:39
29.02.2016, 09:18