• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר

ד"ר חגית בוני-נח

החוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת אריאל; חברת ועד אילסם, החברה הישראלית לרפואה וטיפול בהתמכרויות; שימשה יועצת לרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול למעלה מעשרים שנה