• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר

ד"ר עידו לוריא

יו"ר החברה לבריאות הנפש בקהילה;

מנהל מרפאה, המרכז לבריאות הנפש שלוותה

08.04.2020, 08:00
03.04.2019, 07:39
29.10.2017, 14:46