• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר

ד״ר שמואל הס

 

M.D; M.H.A – מומחה בפסיכיאטריה, המרכז לבריאות הנפש גהה מקבוצת ה"כללית"; הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

23.04.2019, 08:59