מיטל בנשק

מיטל בנשק

מיטל סמנכ"לית קרן בריאה המקדמת זכויות נשים במערכת הבריאות