• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר

מערכת דוקטורס אונלי

21.08.2017, 09:08
26.07.2017, 10:38
23.07.2017, 09:24
20.07.2017, 11:05
10.07.2017, 10:04
26.06.2017, 14:44
15.06.2017, 10:01
12.06.2017, 14:28