• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר

פרופ' אליעזר ויצטום וד"ר יעקב מרגולין

 

 

פרופ' ויצטום, המרכז לבריאות הנפש באר שבע, החטיבה
לפסיכיאטריה, הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון; לשעבר המרפאה הקהילתית לבריאות הנפש צפון ירושלים, המרכז הרפואי הרצוג ("עזרת נשים"), ירושלים
ד"ר מרגולין, המרכז הירושלמי לבריאות הנפש ולשכת הפסיכיאטר המחוזי, מחוז תל אביב, משרד הבריאות

06.09.2018, 15:16