• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר

פרופ' אליעזר ויצטום

 

פסיכיאטר בכיר וסופר המכהן כפרופסור מן המניין באוניברסיטת בן גוריון בנגב ופועל במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע ובמרכז לבריאות הרפואי הרצוג בירושלים

17.05.2020, 10:58