• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר

פרופ' זהבה סולומון

 

 

חברת סגל בכירה בביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל, אוניברסיטת תל אביב

סא"ל במיל', לשעבר ראש ענף מחקר בבריאות הנפש בצה"ל (1981-1992)