• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר

פרופ' יפרח קמינר

 

חוקר בכיר להתמכרויות נוער במרכז לחקר התמכרויות של המחלקות לפסיכיאטריה ופדיאטריה בבית ספר לרפואה של מדינת קונטיקט, ארה"ב

06.08.2020, 10:10