• יו״ר: ד"ר צבי פישל
  • יו"ר יוצא: פרופ' חיים בלמקר
  • יו"ר נבחר: פרופ' יובל מלמד
  • מזכירה: ד"ר מרינה קופצ'יק
  • גזברית: ד"ר לירון בודינגר
  • עורך IJP: פרופ' ישראל שטראוס
  • עורך האתר: ד"ר גלעד אגר

JAMA Psychiatry

  • עמוד 1 מתוך 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
18.03.2019, 11:20
30.08.2017, 16:40
11.05.2017, 14:39
  • עמוד 1 מתוך 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >